Нашата HPP технология ви предоставя

МНОЖЕСТВО ПОЛЗИ

Удължен срок на годност

В зависимост от характеристиките на храните,

срокът на годност се удължава поне 2 пъти,

като се запазват органолептичните свойства

на продуктите.

Чист етикет

Чрез намалената употреба на консерванти се

опростява съставът на продуктите.

Качество на продуктите

Запазва чувствителните качества на вашите

продукти като свежест, хранителни свойства,

естествени аромати, текстура, цвят и др. през

целия жизнен цикъл.

Безопасност на храните и износ

Отстраняването на патогенните

микроорганизми (листерия, салмонела,

ешерихия коли и др.) осигурява безопасността

на продуктите и позволява техния износ до

нови пазари.

Конкурентно предимство

Предоставя възможност за разработване на

нови продукти и иновации, както и за

намаляване на брака.

Устойчиво решение

Намалява се потреблението на вода и енергия.