HPP е технологията на бъдещето

Обработката с високо налягане (HPP) е отдавна познат в научните среди метод за запазване на хранителните продукти, който в последните години все по-често и по-масово се прилага в хранително-вкусовата промишленост. След успешното утвърждаване на този метод в Америка, Азия и няколко европейски страни като Испания, Германия и Холандия технологията HPP вече пристигна и в България.

HPP предоставя на производителите нови възможности за бизнес и растеж. Свържете се с екипа на Аквабар, за да научите повече и да се възползвате от технологията на бъдещето!